EL SANATLARI / DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENİ
 
TANIM
 

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili  bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir.

 
GÖREVLER
 

El sanatları/dekoratif sanatlar ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

El Sanatları/Dekoratif Sanatlar Öğretmeni, bu program çerçevesinde,

-    Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

-    Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

-    Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

-    Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

-    Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

-    Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

-    Çevresinde alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

-    Alanı ile ilgili yöresel araştırmalar yapar ve bunu öğrencilere aktarır.

-    Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır.

-    Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

-    Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilere alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 
KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ
 

Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim- öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu, Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar, dekoratif sanatları ile ilgili çeşitli araç ve gereçler, el tezgahı, dikiş makinesi, deri trikotaj makinesi cendere ve cendere kalıpları, el ütüleri vb.

 
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
 

El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni olmak isteyenlerin;

-    Şekil algısı,çizim yeteneği yüksek,

-    Estetik görüş sahibi, yaratıcı,

-    Göz- el koordinasyonuna, el ve parmak becerisine sahip,

-    Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

-    İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

-    Dikkatli, işine özen gösteren,

-    İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

-    Sevecen, hoşgörülü,  sabırlı,

-    Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

-    Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

-    Girişimci

kimseler olmaları gerekir.

 
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
 

El sanatları/dekoratif sanatlar öğretmeni, genellikle sınıfta ve atölyede görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve kokuludur. Kokulara alerjisi olanlar, solunum zorluğu çekenler, alerjik rahatsızlığı olanların bu mesleği yapması güçtür. Çalışırken öğrenciler, müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişimde bulunurlar.

 
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
 

Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel kız meslek liseleri, kız teknik liseleri ve yaygın eğitim kurumlarında (halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, pratik kız sanat okulları vb.) sınıf ve atölye ortamında   görev yaparlar.  Çeşitli resmi ve özel Kurum ve kuruluşlarda eğitimci, uzman, yönetici ve alanı ile ilgili sanat danışmanı, olarak çalışabilirler. Ayrıca kendi işyerlerini açabilirler.

 
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
 

Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı  mesleki eğitim fakültelerinin '' Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği'' ve ”Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir. Ayrıca daha önceki yıllarda mezun veren Dekoratif Ürünler Öğretmenliği ve Geleneksel Türk El Sanatları Öğretmenliği bölümü mezunları da bu  branşta öğretmen olarak atanabilmektedir.

 
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine girebilmek için,
-    Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-    Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği” veya “Çiçek Örgü  Dokuma öğretmenliği lisans programlarından birisi için yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almak,
-    Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda yukarıdaki  lisans programları ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Ağaç İşleri, Dokumacılık ve El sanatları, Duvar Süsleme Sanatları, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık,  Halıcılık ve Desinatörlüğü, Mobilya ve Dekorasyon Ön lisans programını başarı ile bitirenler  ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Dekoratif Sanatlar Öğretmenliği ” lisans programına Ağaç İşleri, Dokumacılık ve El sanatları, Duvar Süsleme Sanatları, El Sanatları, Geleneksel El sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Örme  önlisans programı mezunları ise Çiçek Örgü Dokuma Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Yabancı Dil, Temel Bilgisayar Bilimleri derslerinin yanısıra, Temel Bilgi Kullanımı Teknolojisi, Alan Teknolojisi, Temel Sanat Eğitimi, El Sanatlarına Giriş,   Moda Resim, Temel Dikiş Teknikleri, Kalıp Hazırlama Teknikleri, Yapma Bebek Teknikleri, Takı Tasarımı, Deri-Giyim Aksesuarları Geleneksel Başlık Tasarımı,  Temel Dokuma Teknikleri, Temel Örgü Teknikleri, Temel Sanat Eğitimi, Temel İşletme Teknikleri, Halk Bilimi, Deri Teknolojisi, Moda resmi, Çiçek Düzenleme, Teknik Resim, Türk Süsleme Sanat Tarihi, Deri Yüzey Süsleme Teknikleri, Şapka Yapım Teknikleri, Gelin Başı ve Buketi, Sergi Grafiği, Geleneksel Türk El Sanatları, Genel İşletme, Alan Araştırma Teknikleri, Boya ve Baskı Teknikleri, Üretimde Maliyet Hesapları Türk Süsleme Motifleri meslek dersleri ile Öğretmenlik Mesleğine Giriş , Özel Öğretim Yöntemleri, Okul Deneyimi, Öğretim Planlama ve Değerlendirme, Gelişim ve Öğrenme, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Sınıf Yönetimi, Sözlü ve Yazılı Anlatım gibi pedagojik formasyon derslerini alırlar. Eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.

 
MESLEKTE İLERLEME
 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.). Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı kredisi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.

 

Eğitim sonunda alan öğretmeni  olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre  değişmektedir.

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
 

-    İlgili Eğitim Kurumları,

-    Türkiye İş Kurumu  Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,

-    Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.