TARIM MESLEK LİSELERİ
 
EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Tarım meslek liselerinin amacı; öğrencilere orta öğretim seviyesinde genel kültür derslerinin yanı sıra ülke ekonomisine tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak , tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme su ürünleri tarım alet ve makine kullanma gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini uygulayabilen, pratik bilgi ve beceriye sahip olan teknisyen yetiştirmektir. Eğitim kurumunda hem yatılı, hem gündüzlü eğitim imkanı mevcuttur. öğrenciler isterlerse paralı-yatılı olarak okuyabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ
 
Tarım meslek lisesinde eğitim süresi 4 yıldır.

TARIM MESLEK LİSELERİNE GİRİŞ KOŞULLARI
 
Tarım meslek liselerine girebilmek için, ilköğretim okulu mezunu olmak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci seçme Sınavına katılıp kazanmak gerekmektedir.

Başvuru Dönemi

Tarım meslek lisesine giriş sınavlarına müracaat, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler arasında yapılmaktadır.


EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 
Eğitim kurumunda; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü, Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Geometri, Yabancı Dil gibi genel kültür dersleri ile Mikrobiyoloji, Gıda Kontrolü, Histoloji, Tarımsal Mekanisazyon, Bağ, Bahçe, Hayvancılık, Gıda Teknolojisi, Sebze-Seracılık, Laboratuar, Pazarlama gibi uygulamalı meslek dersleri okutulmaktadır.

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI

Tarım meslek lisesini bitirenler teknisyen olarak mezun olurlar. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Belediyeler, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çevre Bakanlığı, Tarım Kooperatifleri ve tarımsal işletme gıda fabrikalarında vb. kuruluşlarda çalışabilirler.Bunun için Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girerek başarılı olmaları gerekmektedir.

MEZUNİYET SONRASI GİDEBİLECEKLERİ ÜST EĞİTİM KURUMLARI

Mezunlar eğitim gördükleri bölümleri ile ilgili programları tercih ettiklerinde kendilerine ek puan verilmektedirler.
Ayrıca, tarım meslek lisesi mezunları mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak devam edebileceklerdir.
Ayrıca,ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavını (DGS) kazananlar durumunda alanlarındaki lisans programlarına devam edebilirler.


YARARLANILAN KAYNAKLAR
 
-  Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavı Kılavuzu
-  Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan eğitim öğretim dosyaları.
-  http://www.meb.gov.tr.
-  http://www.tedgem.gov.tr


 
HAZIRLAYAN
Türkiye İş Kurumu Ankara  Meslek Danışma Merkezi
2005