HAVA HARP OKULU
 
 
EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ
 
Hava Harp Okulu; Türk Hava Kuvvetleri’ne pilot adayı, komutan, lider ve yönetici subaylar yetiştirmek amacıyla kurulmuş askeri bir yüksek öğretim kurumudur. Öğrenim süresince askerlik, havacılık, spor, uçuş, bilgisayar ve yabancı dil eğitimlerinin yanı sıra Havacılık, Bilgisayar, Elektronik, Endüstri Mühendisliği bölümlerinde Lisans düzeyinde eğitim programları uygulanmaktadır. Mezuniyet sırasında yapılan  Uçuş Sağlık Muayenesini  kazandıkları takdirde Pilot Adayı Havacı Subay olarak askeri pilot yetiştirilmek üzere uçuş eğitimine katılırlar. Uzun bir süreden beri Hava Harp Okulu’na bayan öğrenciler de alınmaya başlanmıştır.
 
EĞİTİMİN SÜRESİ
 
Eğitim süresi dört yıldır.
 
GİRİŞ KOŞULLARI
 
Başvuru koşulları kız ve erkek adaylar için aynı olup;
 
1.  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 
2.  Askeri okullardan herhangi bir nedenden dolayı ayrılmış veya çıkarılmış; sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak,
 
3.  Kendisinin ve aile fertlerinden (anne, baba, kardeş) herhangi birinin veya resmen velisi olacak şahsın ;
 
    (1) Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi  faaliyetlerde bulunmamış olmak,
 
    (2) Topluca ayıp sayılan ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
 
    (3) Kusursuz bir ahlak ve karakter sahibi, dürüst bir yaşam düzeyinde olmak ve yüz kızartıcı fiillerde bulunmamak,
       
    (4) Yapılacak arşiv araştırması ve soruşturma sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak,
 
4.  Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak ya da soruşturma altında bulunmamak,
 
5.  Reşit olmayanlar için, okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (veli; baba, anne veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir),
 
6.  Nişanlı, evli, dul veya herhangi birisiyle nikahsız yaşıyor olmamak,
 
7.  Başvurunun yapılacağı yıl (Temmuz ayında) veya bir önceki yıl liseden mezun olmak,
 
8.  Liseler (resmi ve gündüz öğretimi yapan liseler), yabancı dil ağırlıklı program uygulayan liseler ve özel liseler, özel liseler, Anadolu liseleri (yabancı dille öğretim yapan resmi liseler), yabancı dille öğretim yapan özel liseler, fen liseleri, özel fen liseleri, öğretmen liseleri, Anadolu öğretmen liseleri, çok programlı liselerin lise programı ve çok programlı liselerin yabancı dil ağırlıklı lise programlarının “Fen Bilimleri” ile Türkçe – Matematik” kol/alanı mezunu olmak,
 
9. Her ne derece olursa olsun gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak,
 
10. Aile fertlerinde bulaşıcı veya genetik hastalık bulunmamak,
 
11. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak),
 
12. Boy uzunluğu 165 cm.den kısa, 190 cm.den uzun olmamak,
 
13. Yaş Sınırı:
 
Ortaöğretim kurumlarındaki (ortaokul ve lise) toplam öğretim süresi 7 ve 8 yıl olan okul mezunları (Anadolu Liseleri, Yabancı Dilde Eğitim Yapan Özel Liseler, vb.) için en fazla 20, diğer okullardan mezun olanlar için en fazla 19 yaşında olmak.
 
En fazla 19 (ya da 20) yaşında olmak demek, ay ve gün dikkate alınmaksızın okula başvurunun yapıldığı yıldan 19 (ya da 20) rakamının çıkarılmasıyla elde edilen yıldan daha önce doğmamış olmaktır (her ne suretle olursa olsun, yaş düzeltmesi yaptırmış olanların hesabı, düzeltmeden önceki doğum tarihine göre yapılır.
 
Veli Muvafakat Belgesi, Yüklenme Senedi ve Uçuş İstek Belgesinin düzenlenme işlemlerinde; reşit olup olmama durumu, eğer yapılmışsa düzeltmeden sonraki doğum tarihine göre tespit edilir.
 
14. Hava Harp Okulu öğrenimi süresi içerisinde veya mezun olduktan sonra, pilot yetiştirilemeyeceği saptandığında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın diğer sınıflarında Hava Yer Subayı olarak görev yapmayı kabul etmek.
 
15. Başvurunun yapılacağı yıl; belirlenecek ÖSS-Sayısal puanı almış olmak,
 
16. Yapılacak Ön Sağlık Muayenesi, Beden Eğitimi ve Psikomotor Testinde başarılı olmak, Görüşme ve Uçuş-Sağlık Muayenesi'ni kazanmak, Öğrenci Seçme Uçuşu(ÖSU) ve İntibak Eğitimin başarı ile tamamlamak,
 
17. Hava Harp Okulu'na girmek isteyen adaylar için, uçuş sağlık standartlarına göre yapılacak sağlık muayenelerini kazanarak "TAM SAĞLAM/UÇUCU YETİŞTİRMEYE ELVERİŞLİDİR" raporunu almış olmak (Adayların sağlık muayeneleri Hava Harp Okulu Komutanlığı tarafından okulda yaptırılır).
 
 
SINAV BAŞVURUSU
 
Başvuru koşullarını sağlayan ve "PİLOT ADAYI HAVACI SUBAY" olmak isteyen öğrencilerden; ÖSS Başvuru Belgesindeki Aday Bilgi Formunun 13. alanında (Girmek İstediğiniz Askeri Okullar) bulunan "Hava Harp Okulu" seçeneğini  işaretlemiş olan adayların, ÖSYM'ye bildirmiş oldukları adreslerine; başvuru formu Hava Harp Okulu tarafından gönderilecektir.
 
SINAVIN İÇERİĞİ
 
Seçim aşamasına çağırılan adaylar seçim faaliyetlerinden geçirilirler. Seçim aşamasında;
Askeri lise kaynaklı aday öğrenciler; Uçuş Sağlık Muayenesi, Psikomotor ve Kişilik Testi, Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimi ve İntibak Eğitiminden geçirilmekte iken,
 
Sivil lise kaynaklı aday öğrenciler; Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Psikomotor ve Kişilik Testi, Mülakat ve Grup Mülakatı, Karar Komisyonu Mülakatı, Uçuş Sağlık Muayenesi, Öğrenci Seçme Uçuş Eğitimi ile İntibak Eğitiminden geçirilmektedir.
 
EĞİTİM KURUMUNDA BULUNAN BÖLÜMLER
 
Hava Harp Okulunda; Havacılık (Uçak) Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümü olmak üzere toplam dört bölümde eğitim verilmektedir.
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 
Öğrencilere askerlik ve havacılığın gerektirdiği temel bilgi ve eğitimlerinin yanı sıra Uçak, Elektronik, Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden birinde mühendislik öğretimi de verilmektedir. Hava Harp Okulu’nda askerliğe, havacılığa ve beden eğitimine ilişkin dersler, temel fen bilimleri ile sosyal bilimlere yönelik derslerin yanı sıra çeşitli mühendislik bölümlerinin temel dersleri de tüm bölümlerde ortak olarak okutulmaktadır.
 
MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
 
Hava Harp Okulundan Teğmen rütbesi ile mühendis olarak mezun olurlar ve “Teğmen” rütbesi ile orduya katılırlar. Mezuniyet öncesi yeniden sağlık muayenesine alınan öğrenciler muayeneyi kazanmaları ve istekli olmaları durumunda mezuniyetten sonra Çiğli/İzmir’ de bulunan Uçuş Eğitimi Merkezi’nde uçuş eğitimine tabi tutulurlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar Hava Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinde “Pilot” olarak görev yaparlar. Sağlık muayenesini başaramayanlar ise Hava Harp Okulu’ndan mezun oldukları bölümde dikkate alınarak Hava Kuvvetlerinin “Uçak Bakım, Muhabere, İkmal, Levazım, Hava Trafik” gibi çeşitli sınıflarında görev almaktadır.
 
MEZUNİYET SONRASI GİDEBİLECEKLERİ ÜST EĞİTİM KURUMLARI
 
Görevinde başarılı ve istekli olan subayların yurtiçi ve yurtdışında çeşitli mühendislik dallarında master ve doktora yapmalarına, harp akademilerine gönderilerek “Kurmay subay” olarak yetişmelerine olanak sağlanmaktadır.
 
 
BAŞVURU ADRESİ
 
HAVA HARP OKULU
KAYIT-KABUL KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Yeşilyurt/İSTANBUL
 
 
YARARLANILAN KAYNAKLAR
-  Hava Harp Okulu Başvuru Broşürü,
http://www.hho.edu.tr 
 
 
 
 
HAZIRLAYAN
Türkiye İş Kurumu Ankara  Meslek Danışma Merkezi
2005