ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSELERİ
 
 
EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ
 
Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin amacı, bacasız sanayi olarak adlandırılan ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdilerinin en büyük kaynaklarından biri olan turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek, aynı zamanda yüksek öğretime öğrenci hazırlamaktır. Eğitim tam gün verilmektedir.
 
EĞİTİMİN SÜRESİ
                         
Bu okullarda eğitim süresi 4 yıldır.
 
GİRİŞ KOŞULLARI
 
Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerine alınacak öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1-  İlköğretim Okulu mezunu olmak.
2-  Sağlığı ve fiziki durumu otelcilik ve turizm eğitimine ve turistik tesislerde görev yapmaya uygun olmak. (Pepelik, körlük, şaşılık, sağırlık, topallık, çolaklık, düz tabanlık, ağız kokusu, sara, bayılma gibi arızaları bulunmamak.)
3-  Evlenmiş, boşanmış veya nişanlı olmamak.
4-  Okul müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak.
5-  İlköğretim Okulundan sonra öğrenimine ara vermemiş olmak.
 
Bunların dışında öğrencilerin Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavını (OKS) kazanmaları gerekmektedir.
 
SINAV BAŞVURUSU
 
Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavına müracaat Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler arasında okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda yapılmaktadır. 
 
Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavının içeriği iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, Türkçe’yi kullanma  sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünebilme, ikinci bölümde matematik ve fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme yeteneklerini ölçen sorulardan oluşmaktadır.
 
 
EĞİTİM KURUMUNDA BULUNAN BÖLÜMLER/ALAN/DALLAR
 
YİYECEK-İÇECEK HİZMETLERİ ALANI
-  Mutfak Dalı
-  Servis Dalı
 
KONAKLAMA HİZMETLERİ ALANI
-  Ön Büro Dalı
-  Kat Hizmetleri Dalı
-  Otel İşletmeciliği Dalı
-  Host ve Hosteslik Dalı
 
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ ALANI
-  Seyahat Acenteciliği Dalı
-  Tur Operatörlüğü Dalı
-  Animatörlük Dalı
 
EĞİTİMİN İÇERİĞİ
 
Eğitim kurumunda genel kültür dersleri ve meslek dersleri birlikte okutulmaktadır. Ayrıca uygulama eğitim faaliyetleri turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülmektedir. Bu okullarda öğrenim gören öğrenciler her yıl Ekim-Nisan ayları arasında teorik ve uygulamalı eğitimlerini okulda, Mayıs-Eylül ayları arasında uygulamalı (beceri) eğitimlerini bu alanda faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel veya tatil köylerinde  ve seyahat acentelerinde yapmaktadırlar. Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere işyerince asgari ücretin en az  %60’ı oranında ücret ödenmesinin yanı sıra, yeme, içme ve barınma ihtiyaçları işletmeler tarafından, sigortaları da Genel Bütçeden Okulumuz tarafından yapılmaktadır.
 
MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI
 
Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesinden  mezun olanlar meslek lisesi diplomasına sahip olurlar. Genellikle Turizm alanında faaliyet gösteren Otel, tatil köyü, seyahat acentelerinde çalışırlar.
 
MEZUNİYET SONRASI GİDEBİLECEK-LERİ ÜST EĞİTİM KURUMLARI
 
Bu eğitim kurumundan mezun olan öğrenciler, meslek yüksekokulu ve fakültelere başvurma hakkına sahiptirler. Bölümleri ile ilgili  programları tercih ettiklerinde yerleştirmede   ek puan verilmektedir.
 
Ayrıca, Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin Servis dalı ve kat hizmetleri dalı mezunları istedikleri takdirde,
-  Turizm ve Otel İşletmeciliği
-  Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
-  Turizm ve Seyahat İşletmeciliği,
-  Aşçılık,
-  Hazır Yemek ve Aşçılık,
-  Turizm Animasyonu,
Seyahat Acenteciliği dalından mezun olanlar ise:
-  Turizm Rehberliği,
-  Turizm ve Otel İşletmeciliği,
-  Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim),
-  Turizm ve Seyahat İşletmeciliği,
-  Host ve Hosteslik,
-  Otobüs İşletmeciliği,
-  Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık),
Ön lisans programlarına sınavsız olarak devam edebilirler.

YARARLANILAN KAYNAKLAR

 

-   MEB  2005 Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Kılavuzu,

-   http://www.meb.gov.tr

-   MEB Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü,

-   Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan genel eğitim-öğretim bilgi dosyaları

-   Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Lisesi Web Sayfası http://www.imkbaotml.com

 
 
HAZIRLAYAN
Türkiye İş Kurumu Ankara  Meslek Danışma Merkezi
2005